Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Fiskavel ger flera positiva effekter inom vattenbruket

Fiskavel är viktigt för svenskt vattenbruk. På den här sidan får du veta mer om avelsarbete och dess positiva effekter som ökad tillväxt och förbättrad fiskhälsa. Den moderna svenska fiskavelverksamheten har utvecklat rödingen Artic Superior som är anpassad för svenskt vattenbruk. Här nedan får du också veta att avelsarbete kan vara mycket lönsamt.

Romkramning hos Källefall

Flera positiva effekter av fiskavel

Avelsarbete kan vara mycket lönsamt. Norska erfarenheter visar att man med fiskavel kan öka tillväxten och höja vinsten med en krona per kilo fisk för varje generation. Andra positiva effekter som kan uppnås genom fiskavel är:

  • höjd kvalitet som livsmedel
  • förbättrad fiskhälsa
  • minskad aggressivitet
  • naturtroget utseende.

Avelsarbete har en lång historia

Avelsarbetet på lantbrukets djur och växter har bedrivits under tusentals år. Genom att välja individer med önskade egenskaper har bland annat produktionen av kött, mjölk och ägg samt utbytet av de vanligaste sädesslagen starkt kunnat förbättras. Fiskavel har sannolikt förekommit ända sedan odling av fisk påbörjades i Kina och Indien för ungefär 4500 år sedan.

Modern svensk fiskavel

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå har utvecklat rödingen Artic Superior som har sitt ursprung från Hornavan-röding. Verksamheten är i huvudsak förlagd till Vattenbrukscentrum Norr i Kälarne. Följande förbättringar har gjorts under avelsarbetet:

  • Tillväxten har ökat med mer än 40 procent.
  • Könsmognadsåldern har sänkts.
  • Produktionskostnaderna har minskat med ungefär 15 kronor per kilo slaktfärdig fisk.
  • Variationen i tillväxthastighet har minskat.
  • Infärgningen av köttet har förbättrats.

Svensk fiskavel har fått ökade resurser

Tack vare ökade resurser har avelsprogrammet på röding kunnat utökas. Dessutom har ett nationellt avelsarbete på regnbåge inletts. Detta är viktigt för en fortsatt utveckling av svensk regnbågsodling.

Införsel av vattenbruksdjur

I samband med avelsarbete kan det bli aktuellt att till exempel föra in mjölke från utlandet. Läs mer om kraven vid införsel av vattenbruksdjur såsom levande odlad fisk inklusive rom och mjölke, levande odlade kräftdjur och blötdjur på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Syftet med reglerna kring införseln är att förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet.

Sidan senast uppdaterad: