Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Kassodling är det vanligaste odlingssättet

Kassodling

Med kassodling menas odling av fisk i stora eller mindre nätkassar. Huvuddelen av svensk matfiskproduktion sker i kassar.

Kassarna i Sverige har en storlek på upp till 50 meter i diameter i Sverige medan de största kassarna i Norge är upp till 160 meter i diameter. Kassar används i vatten där risker för miljöproblem är liten och tillgången på vatten är mycket stor. I Sverige används därför kassar oftast i kraftverksmagasin eller i några av våra största sjöar.

Längs Höga Kusten i Västernorrlands län finns kassodlingar men för övrigt är de få utefter den svenska kusten. I Östersjön finns idag inget miljöutrymme för fiskodling i kassar om inte en ökad närsaltbelastning kan kompenseras. I Bottenviken och Bottenhavet finns ett miljöutrymme för fiskodling i kassar. Isförhållandena är dock besvärliga och kräver i allmänhet tillgång till skyddande vinterlägen.

Kassen består av en flyt-ring som ligger på ytan och ett nät som hänger fast i ringen. Nätets djup beror på djupet under kassen och kassens diameter, de största kassarna kan vara upp till 50 meter djupa. 

Till kassen finns även ett utfodringssystem som ger fisken mat. På de större odlingarna som producerar mer än 200 ton är dessa utfodringssystem datastyrda och regleras efter vattnets temperatur och fiskens aptit. Själva utfodringen drivs oftast av tryckluft och fodret trycks med luftens hjälp ut från stora silos till kassarna.

Allt eftersom fisken växer sorteras den och när den nått viss storlek slaktas den.  Kassarna sitter fast i ett vajersystem som är förtöjt i botten med stora ankare. Kassarna kan lätt lossas från dessa förtöjningar och flyttas för till exempel sortering eller för slakt.

Sidan senast uppdaterad: