Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Lax (Salmo salar)

Lax

Lax finns i alla havsområden runt Sveriges kust samt i våra två största sjöar. Västkustlaxen har sina uppväxtområden i Atlanten, medan Östersjölaxen har sina uppväxtområden i egentliga Östersjön. Laxen i havet är anadrom, vilket innebär att den leker och växer upp i sötvatten men sedan vandrar ut till salt eller brackvatten för att tillbringa den vuxna fasen av sitt liv där fram tills det blir dags för lek, då den vandrar tillbaka till sötvatten. Laxen återvänder vanligen till samma vattendrag som den själv växte upp i.

Det finns även insjölax i Vänern och Vättern som inte vandrar ut i havet. Laxen i Vänern reproducerar sig naturligt i Klarälven och Gullspångsälven, medan laxförekomsten i Vättern bygger på årliga utsättningar. Laxen i Vänern är en så kallad glacialrelikt, vilket innebär att den skars av från havet i samband med landhöjningen efter den senaste istiden.

Laxkotletter

Att odla lax

I Norge odlas idag närmare 1 000 000 ton lax i matfiskanläggningar. Tidigare odlades lax för konsumtion även i Sverige, men dessa odlingar har konkurrerats ut av våra grannar i väst. Det är i dagsläget ovisst om lax för konsumtion kommer vara en konkurrenskraftig art för svenskt vattenbruk.

Svensk lax odlas idag huvudsakligen för utsättning. Precis som för många andra vandrande fiskarter har utbyggnaden av vattenkraft i många älvar inneburit att laxen har skurits av från sina ursprungliga lek- och uppväxtområden. Som kompensation för detta är vattenkraftbolagen ålagda att odla lax för utsättning i de berörda älvarna. Syftet är att kompensera fisket för produktionsbortfallet.

Sidan senast uppdaterad: