Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)

Regnbåge

Regnbågen är ursprungligen en art från Nordamerika som har inplanterats i många Europeiska länder. Trots att livsmiljöerna här liknar de i Nordamerika har den svårt att föröka sig i vilt tillstånd i Sverige. Arten har odlats i över hundra år utan att etablera vilda livskraftiga bestånd i svenska sjöar och vattendrag. Regnbågen kan bli riktigt stor och de största exemplaren kan väga drygt 10 kilo.

Rom från regnbåge

Att odla regnbåge

Regnbåge är sedan länge den viktigaste arten i svenskt vattenbruk med en årlig produktion på cirka 10 000 ton. Det finns en lång tradition av odling av denna art både som matfisk och för utplantering. Den är lättodlad och tillväxer bra. I Sverige är slaktvikten för regnbåge vanligen över två kilo. För att få maximal tillväxt på regnbåge bör alltför kalla vatten undvikas, där isläggning och vattentemperaturer länge understiger 10 grader. De bästa odlingslägena i Sverige för kassodling av regnbåge finns därför i landets södra och mellersta delar.

Regnbåge odlas i Sverige främst i nordvästra Götaland, västra Svealand och längs Höga Kusten i Västernorrland. Att odling förekommer även i Norrland, trots temperaturmässigt mindre gynnsamma tillväxtförhållanden, beror på att det har bedömts finnas ett större miljömässigt utrymme för fiskodling där.

Sidan senast uppdaterad: