Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Karp (Cyprinus carpio) och

gräskarp (Ctenopharyngodon idella)

Karparna kommer ursprungligen från Asien, men har spridits till stora delar av världen genom odling och utsättningar.

Vanlig karp

Den vanliga karpen odlades i Sverige redan på medeltiden då den fördes in av munkar som odlade den i klosterdammar, men numera är den mest populär som sportfisk. Karpen är utplanterad i många svenska vatten, men det är ovanligt att den reproducerar sig här.

Karpen lever mestadels på växter och bottendjur, bland annat maskar, snäckor och musslor, vattenloppor, små kräftdjur, insekter. När temperaturen sjunker under hösten slutar den äta, för att senare under vintern nå ett tillstånd som närmast liknar dvala. Den leker bara om temperaturen i vattnet når 17-20 grader och kan alltså bara reproducera sig i södra Sverige. Karpen tycks inte heller kunna reproducera sig i vatten där rovfisk finns. Tillväxten är god i varmt vatten. Det svenska sportfiskerekordet för karp är strax över 26 kilo

Gräskarp

Gräskarp

Gräskarpen har planterats in i Europa, ofta för att för att motverka igenväxning av sjöar och dammar. Till Sverige kom gräskarpen för första gången under 1970-talet. Gräskarpen äter huvudsakligen växter och är en varmvattenslevande fisk som tillväxer som bäst när vattnet är runt 20 grader.  Liksom mört och andra karpfisksläktingar är både karp och gräskarp känsliga mot försurning.  

I södra Europa har gräskarpen på sina ställen bildat starka vilda bestånd, men i Sverige har naturlig fortplantning bara konstaterats i enstaka fall. Arten blir stor, i Sverige har exemplar på nästan 19 kilo fångats av sportfiskare.

Att odla karpar

Karpar är de fiskar som odlas mest i världen. De har alltså mycket stor betydelse för det globala vattenbruket. Allra mest odlas karparna i Kina, för konsumtion. Även i södra Europa är karpen en populär matfisk. Karpen odlas ofta i dammar, men mer avancerade odlingstekniker för ökad tillväxthastighet har utvecklats. I Östeuropa och Asien är karpen en mycket populär matfisk.

I Sverige finns flera karpodling med det huvudsakliga syftet att odla för utsättning i sportfiskevatten eller för att säljas som prydnadsfisk. På den odlingen odlas både vanlig karp, gräskarp och praktkarp, som är en färgvariant av den vanliga karpen. Praktkarpen är oftast gul, orange eller röd i färgen, ibland även med inslag av svart och vitt och används mest som prydnadsfisk i mindre dammar.

Det huvudsakliga användningsområdet för den odlade gräskarpen är utsättning i dammar, men även i vissa naturvatten, för att motverka igenväxning. Fisken odlas vanligtvis i ungefär två år innan de säljs för utsättning. Då väger de ungefär 700 gram.

Sidan senast uppdaterad: