Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Abborre (Perca fluviatilis)

Abborre

Abborre är en av Sveriges vanligaste sötvattensfiskar. Arten förekommer över hela landet från norr till söder. Abborren är mycket tolerant och har stor anpassningsförmåga, vilket gjort att den uppträder med relativt stor naturlig variation i både färg och form. Abborren tillhör de arter som ofta kategoriseras som varmvattensarter eftersom den har optimal tillväxt vid högre temperaturer (dvs. över 20 grader). Trots detta är den till skillnad från många andra arter samtidigt köldtålig vilket gör att den är vanlig även i våra kallare vatten i norr.

Att odla abborre

Odling av abborre sker än så länge i mycket liten skala i Sverige. Det finns ett ganska stort intresse av att odla abborre eftersom det är en känd art för de flesta konsumenter. För att få en bättre tillväxt på abborren krävs högre vattentemperaturer än de naturliga. Försök pågår för att minska kostnaderna för detta genom att odla i växthus, isolera anläggningen, recirkulera mera vatten eller genom att använda spillvärme från andra verksamheter. Det krävs fortsättningsvis forsknings- och utvecklingsinsatser om produktionen ska kunna utökas. Initiativ för att odla abborre har tagits bland annat i Belgien, Frankrike och Irland men trots en god prisbild har inte någon egentlig kommersiell produktion av arten kommit igång i Europa.

Sidan senast uppdaterad: