Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Harr (Thymallus thymallus)

Harr

Harren tillhör gruppen laxartade fiskar och lever både i strömmande vatten och i sjöar. Arten förekommer i stora delar av Sverige, men främst i de norra delarna. Den påträffas även utmed Bottenhavskusten.

Harren livnär sig oftast på bottendjur eller insekter på vattenytan. Den förekommer oftast i mycket klart och gärna strömmande vatten. Likt rödingen är den konkurrenskänslig och förekommer inte gärna med andra fiskätande arter som gädda. Harren är mycket uppskattad bland sportfiskare.

Att odla harr

Odling sker idag endast i liten skala och då för utsättning. Efterfrågan på harr som matfisk är idag liten och många känner inte till den. Troligtvis kan det också bero på att harrens kött fort blir dålig efter avlivning och därför ställer stora krav på beredning och transport.

Sidan senast uppdaterad: