Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Gös (Sander lucioperca)

Gösen kategoriseras som en av Sveriges varmvattensarter och trivs bäst i näringsrika vatten. Den finns idag i vatten längs norra Sveriges kustland och i inlandet finns den upp till södra Norrland. Gösen är en art som kan komma att gynnas av förhöjda temperaturer i och med klimatförändring. Jämfört med laxfiskar producerar den en stor mängd rom och reproduktionsförmågan är god. De nykläckta ynglen börjar ganska snabbt att äta fisk och gösen tenderar att gynnas bättre i vatten med god tillgång på nors (Osmerus eperlanus). Det är inte ovanligt att jämnstora gösindivider uppträder i mindre stim. Gösen är en utpräglad kannibal och som inte drar sig för att äta upp mindre artfränder.

Att odla gös

Gösodling i Sverige pågår och har länge fokuserat på att producera sättfisk, men det finns redan idag några entreprenörer som driver projekt med målet att producera konsumtionsfisk. Eftersom gösen är en utpräglad rovfisk och kannibal är det troligt att inomhusanläggningar och recirkulerade odlingar är den framtida lösningen för svensk gösodling. Landbaserade vattenbruk gör att man kan kontrollera fiskarna och vidta åtgärder för att minska kannibalismen. Odling av varmvattensfiskar för konsumtion inomhus är energikrävande och investeringstungt och det krävs att odlingen är tillräckligt stor. Prisbilden och efterfrågan på gös som matfisk är god både i Sverige och EU. Detta gör att det finns en god potential för ett vinstgivande vattenbruk på gös.

Sidan senast uppdaterad: