Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Gädda (Esox lucius)

Gädda

Gäddan är tillsammans med abborren en av de vanligaste sötvattensfiskarna i Sverige. Den förekommer i sött och bräckt vatten i hela Sverige. Gäddan lägger ett stort antal ägg, ofta i grunda vegetationsrika vikar. Gäddans yngel är försedda med en liten sugkopp på nosen som den använder för att suga fast sig uppskjutande vegetation eller föremål under som riktigt små. När ynglet sedan är simfärdigt börjar det söka mat. Gäddan är kannibalistisk redan från tidigt stadium och en stor del av ynglen faller offer för sina större syskon.

Under mitten av 1950-talet stödutsattes miljontals gäddor längs den svenska Ostkusten. Idag har den verksamheten nästan upphört samtidigt som gäddan har minskat i antal i stora delar av Östersjöns kustområden. Gäddan är kanske den mest uppskattade sportfiskearten i Sverige och har på senare år blivit en symbol för den levande skärgården på östkusten.

Gäddyngel

Att producera gädda

Gädda produceras idag endast i projekt med syfte att sätta ut gädda i Östersjöns mellan- och ytterskärgårdar för att återfå livskraftiga bestånd. Produktionen har uteslutande skett på landbaserade stationer. Framtiden för att producera gädda för konsumtion är idag avlägsen. Kombinationen med utpräglad kannibalism och en allt för dålig prisbild gör att det kan vara svårt att få lönsamhet i en sådan verksamhet.

Sidan senast uppdaterad: