Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Ostron

Svenskt ostron (Ostrea edulis),
Japanskt jätteostron (Crassostrea gigas)

I Sverige finns det två arter av ostron längs västkusten, dels det ursprungliga svenska ostronet (Ostrea edulis) och dels det nyligen etablerade japanska jätteostronet (Crassostrea gigas).

Svenskt ostron (Ostrea edulis)

Det svenska ostronet

Det svenska ostronet växer på så kallade ostronbankar mellan 3 och 8 meters djup på relativt sandiga lätt sluttande bottnar. För att ostronen ska fortplanta sig i våra vatten behöver vattentemperaturen helst överstiga 15° C. Det svenska ostronet plockas genom dykning och säljs både i Sverige och på export.

Ett företag på västkusten har utvecklat en teknik för att föröka det svenska ostronet i landbaserad odling, varefter larverna kan sättas ut för vidare odling och skörd i havet. Tekniken omfattar hela produktionen från reproduktion till färdigt ostron. Odlingen är tänkt att bedrivas längs Bohuskusten och försäljningen främst genom export till den europeiska marknaden. Produktionen kommer att bedrivas i egen regi och på sikt även i samarbete med enskilda kontraktsodlare. Målet med den egna odlingen är 350 ton men produktionsmålet genom samarbete med kontraktsodlare är väsentligen högre.

Japanskt jätteostron (Crassostrea gigas)

Det japanska jätteostronet

Det japanska jätteostronet har under de senaste två åren etablerat sig i Sverige på lite grundare vatten än det svenska ostronet. Arten har invaderat västkusten och har spridit sig explosionsartat. De hittas numera från Strömstad i norr, till Falkenberg i söder. Än så länge är det osäkert hur den nya arten kommer att påverka ekologin i havet.


Mer information

Handbok för ostronodlare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: