Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Blåmussla (Mytilus edulis)

Musslor i musselodling

Blåmusslor förekommer längs hela svenska västkusten och ungefär upp till Åland på Ostkusten. De lever av att filtrera vatten i jakten på mikroskopiska växter och djur (plankton). Blåmusslor är ganska tåliga vad gäller både temperatur och salthalt. De kan överleva i en salthalt på 4 promille, men tillväxten är reducerad redan vid salthalter under 18 promille. Det gör att de blåmusslor som finns i Östersjön inte blir lika stora som de som växer i Västerhavet.

Musslor att äta

Att odla blåmusslor

Blåmusslor odlas huvudsakligen på linor eller nät i havet främst längs västkusten. När de nått konsumtionsstorlek efter cirka 18 månader skördas de, främst för att användas som mat, men de kan även användas även till djurfoder och som gödningsmedel. Eftersom blåmusslor lever på att filtrera plankton ur havsvatten tar de upp näringsämnen ur havet när de växer till. Dessa näringsämnen förs bort ur den marina miljön när musslorna sedan skördas. På så sätt minskar övergödningen i det område där blåmusslor odlas.

Det finns en relativt stor efterfrågan på blåmusslor och antalet användningsområden kan på sikt komma att öka. All produktion av musslor kontrolleras regelbundet av Livsmedelsverket för att undvika att musslor med förhöjda halter av till exempel alggifter och bakterier (framför allt E. coli) når konsumenterna. De större musselodlarna lägger ut sina odlingar i flera olika områden för att på så sätt alltid kunna ha områden som är fria från algtoxiner och därigenom kunna säkra regelbundna leveranser. Man kan även låta musslorna filtrera renat vatten en tid, då de effektivt renar sig själva från skadliga ämnen.

För Livsmedelsverkets rekommendationer när det gäller musslor läs mer här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: