Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Torsk (Gadus morhua)

Torsken var tidigare en mycket vanligt förekommande art längs hela västkusten och långt in i Östersjön. Överfiske tycks vara den huvudsakliga orsaken till dess tillbakagång och detta har fått stor betydelse för ekosystemen. Torskens föda består av allt från små bottendjur och krabbor till räkor och fisk. Den har stor reproduktionspotential och riktigt stora torskhonor kan lägga upp till 15 miljoner romkorn.

Torsk

Att odla torsk

Odlingspotentialen för arten bedöms vara god då torsk är en efterfrågad fisk på marknaden samtidigt som det finns god kunskap om artens odlingskrav. Tillväxten verkar vara temperaturberoende och det innebär att större fiskar trivs bättre i kallare vatten. Detta medför möjlighet att kombinera odling både på land och i kassar. En nackdel är att produktionskostnaderna fortfarande överstiger marknadspriset på vild torsk som en följd av stärkta bestånd i de Nordnorska vattnen.

Det finns även en överhängande risk med parasiten Fracisellasom kan påverka torsk i kassodlingar. Fransciella är en bakterie som tillhör samma familj som harpest. Infektion av bakterien gör ofta att inre organ svullnar upp och får ett kornigt utseende. Då symtomen oftast inte framträder förrän fisken dött och obduceras är den svårupptäckt.

Pionjärer har redan börjat utforska möjligheterna att odla torsken helt landbaserat vilket med stor sannolikhet kommer att minska kunskapsluckorna och på sikt minska produktionskostnaderna.

Sidan senast uppdaterad: