Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Försättsblad projektrapport Bowman Gräns

Bedövning och avlivning av tropiska och subtropiska fiskar i vattenbruk under slakt

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Världens fiskkonsumtion ökar och den ökade konsumtionen har möjliggjorts genom ökad produktion av matfisk i fångenskap. För att i framtiden uppnå ett hållbart vattenbruk och ytterligare kunna expandera för att möta en ökad efterfrågan är det viktigt att minimera stressen i odling, samt garantera att fisken avlivas snabbt, smärtfritt och effektivt.

Fiskvälfärden i vattenbruk är dock undermålig. Det beror delvis på att det är svårt att bedöma fiskars välfärd då de saknar många av de beteenden som signalerar obehag, sjukdom eller smärta hos andra djurslag. Visuell respons och EEG är en bättre metod för att mäta medvetande än att mäta stressnivå och obehag. För att mäta stressnivå och obehag hos fiskarna kan man istället mäta kortisol i plasman innan och efter sin valda metod av bedövning för att veta ifall den metoden bör användas eller inte.

Den här rapporten sammanställer befintlig vetenskaplig litteratur angående stress och djurvälfärd vid bedövning, avlivning och slakt av fiskarter som definieras som tropiska eller subtropiska. 2016 odlades minst 149 tropiska eller subtropiska arter men informationen i rapporten grundas på ett mycket begränsat underlag då det endast fanns studier rörande 18 av dessa arter.
I projektet har 6 olika bedövningsmetoder studerats och en slutsats är att de två vanligaste metoderna för att avliva fisk ger en lång och stressfull död och är metoder som bör undvikas.

Sidan senast uppdaterad: