Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Från testsiteakvamarin folder

Aktörsdeltagare Testsite Akvamarin

SWEMARC, Göteborgs Universitet

Testsite AKVAMARIN är en resurs för utveckling av hållbart vattenbruk och värdehöjande av marina råvaror. Test-och demoverksamheter som dessa är centrala i att stödja en hållbar utveckling av vattenbruksnäring.
SWEMARC på Göteborgs Universitet utförde en förstudie för etablering av en tilltänkt öppen, tillgänglig testbädd som är anpassad för forskning och innovation inom hållbart vattenbruk.

Tre tidigare förstudier har gjorts inför en projektering av testbädden. I de föregående studierna har det påvisats ett tydligt behov av tillgång till forskning- och utvecklingsmiljöer inom vattenbruksnäring. Miljöer där akademin, forskning och företag möts, framstår som centrala för en fortsatt kommersiell utveckling inom sektorn.

I denna rapport är syftet främst att samla relevanta aktörer till testbädden för att få information om deras behov och önskemål, då kan man konkretisera hur företagen skulle kunna delta.

En övergripande enkätundersökning identifierade att företagens huvudsakliga önskemål om vad testsiten skulle ge stöd i var områden som kompetens och teknik.

Slutsatsen är att aktörerna visar ett uttalat behov av att utrustning, kompetens och infrastruktur som en test-och demoverksamhet likt Testsite AKVAMARIN kan erbjuda. Aktörerna som har avsikt att utnyttja testsiten kommer troligtvis använda den till både direkta forskning- och utvecklingsuppdrag samt till att bygga projekt som kan drivas i själva Testsite AKVAMARIN. Många aktörer har även intresse att vara delaktiga genom att erbjuda egna tjänster, kompetens och infrastruktur till projektet.

Sidan senast uppdaterad: