Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Försättsblad etablering och drift folder Sustainable foods

Bättre förutsättningar för etablering och drift av vattenbruk

Sustainable Foods

Enligt svenskt vattenbruks handlingsplan behöver vi främja ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart vattenbruk. För att nå detta kommer sannolikt RAS (Recirkulerande AkvakulturSystem) spela en stor roll. För att skapa bättre förutsättningar för etablering och drift av landbaserade vattenbruk startade Sustainable Foods ett projekt att öka kompetens och kunskap kring vattenbruksfrågor hos kommuner, då det vanligtvis är den första plats en potentiell vattenbruksodlare vänder sig till även om mycket av tillstånden m.m. går via länsstyrelser, livsmedelsverket och jordbruksverket.

Syftet med rapporten var att identifiera var i landet man kan förvänta sig bäst hjälp, engagemang och kunskap om vattenbruk, på kommunal nivå, eftersom detta är en förutsättning för en smidig och lyckad etablering av vattenbruksnäring. Även kartläggning av vilka faktorer som lett till kommunernas framgång vad gäller att vara uppdaterade i vattenbruksfrågor.
Vidare är syftet sprida kunskap, höja kompetensen och inspirera kommuner att engagera sig mer i frågor kring vattenbruk, med tyngdpunkt på recirkulerande odlingar genom att sprida insikter om vilka potentiellt positiva följdeffekter vattenbruk har för kommunen.

Förfrågningar, information och enkäter m.m. skickades ut till landets 290 kommuner, alla samtliga regioner och de flesta länsstyrelser. 117 av 290 kommuner svarade, 13 av 14 regioner samt 11 av 21 länsstyrelser; alla med mycket varierande intresse- och kunskapskvalité på sina svar. Uppföljning med de mest och minst engagerade kommunerna gjordes. Samma utskick gjorde till hushållningssällskapen, där 9 av 17 svarade och vissa var aktiva i frågan.

Sammanställningen av alla efterlysningar blev "Goda exempel" på kommuner och hushållningssällskap vad gäller vattenbruksfrågor. En gedigen broschyr producerades för kommuner att använda sig av när intressenter vill komma till skott med vattenbruk samt vid informationsspridning kring svenskt vattenbruk och de positiva följdeffekterna av det.

Sidan senast uppdaterad: