Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Informationsinsatser inom vattenbruk

Vattenbrukscentrum Ost

Syftet med projektet var att genom informationsspridning och kunskapshöjande insatser, främja en hållbar vattenbruksnäring.

VCO hade nära samarbete med Refarm2030 och de gjorde ett antal studiebesök och seminarier tillsammans. Utöver detta så främjade VCO även intresset för vattenbruk genom studieresor, informationsmöten, seminarier och erbjudande om rådgivning samt skapade en broschyr för att underlätta uppstartsfasen för intresserade aktörer som inte har de kunskaper som kan behövas för fiskodling.
Broschyren innehåller information om 8 sötvattensfiskar, dess för- och nackdelar och hur de passar i RAS-odlingar biologiskt, fysiologiskt m.m. Denna broschyr ingår i Refarms bok om RAS-fiskodling och akvaponi ”Fisk i hus” som finns tillgänglig på VCOs hemsida.


De hann utföra många fler projektidéer än väntat (bland annat att sammanställa information för intressenter och samla den på en plats) eftersom de fick ett välutvecklat samarbete ihop med Refarm, detta kommer fortsätta framöver och fokus för VCO kommer fortsätta vara informationsspridning.

Sidan senast uppdaterad: