Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

solceller på tak

Ökad konkurrenskraft hos svenska RAS-odlare genom energieffektivisering och förnybar energi

Urban Seafood

Projektet genomfördes av Urban Seafood i samarbete med De Recirkulerande Vattenbrukarna.

Syftet med projektet var att främja befintliga och framtida RAS-odlingar genom energieffektivisering och förnybar energi.

Energianvändningen hos 7 av Sveriges RAS-odlingsanläggningar har analyserats och fyra förslag på solenergilösningar har tagits fram. Projektet valde att gå in i mer detalj på en av anläggningarna (Ljusterö Lax och Gös) för att använda dessa resultat för att dra mer generella slutsatser och göra anläggningsneutrala resonemang.

I många anläggningar identifierades stor energieffektiviseringspotential och eftersom energianvändningen är en viktig aspekt i RAS-odlingar (då detta är en av de största miljöpåverkande delarna i RAS-system) så visar denna rapport en stor möjlighet att förbättra arbetet. En mall för första stegen till energieffektivisering och förnybar energi har tagits fram. Mallen består av enkla verktyg som kan fungera under projektet att omställa energianvändningen.

Besök gjordes även på diverse konferenser för att undersöka utgångsläget kring energianvändning i RAS-odlingar och för att försöka förstå den nyaste tekniken.

Sidan senast uppdaterad: