Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

kamera och mätverktyg för optisk vägning

Optisk vägning och välfärdskontroll i RAS odling

AB Svensk Mätanalys

En av de positiva egenskaperna med RAS (Recirculating Aquaculture Systems) är att många fiskar kan odlas på liten plats, men det skapar även ett problem eftersom fiskar som är stora äter upp de som är mindre ifall man inte sorterar fiskarna efter storlek i tid. Att i realtid kunna se tillväxt och även dödlighet i tankarna är ett högprioriterat problem att lösa.

Två olika kamerasystem testades experimentellt med diverse olika förhållanden i bassängen men båda systemen hade svårt att göra en avståndsbedömning på hur långt fiskarna var från kameran.
Ett sidoprojekt i en gymnasieskola försökte istället lösa avståndsbedömningsproblemet men utan stor framgång. Ett tredje system utvärderades teoretiskt, och detta system skulle kunna mäta avståndet men det var inte inom projektets budget.
Projektets nya fokus blev framförallt att kunna mäta dödlighet i tankarna eftersom detta också var ett uttalat problem. Ett test för att urskilja döda fiskar med färgdetektion från kameran utfördes där en programvara utvecklades för att kunna se pixlarnas färger i bilden

Vita fiskar blev plötsligt lätt att hitta, och en högupplöst kamera införskaffades vilket ledde till att det gick att se döda fiskar i realtid.

Projektet fortlöpte med färgavläsning vilket även hjälpte en bit framåt vid frågan om vägning av fiskar då man nu kan mäta en ungefärlig genomsnittsstorlek på fiskarna i tankarna.
Vidareutveckling på systemet kommer fortsätta och det dyrare, teoretiska systemet, behöver utvärderas.

Sidan senast uppdaterad: