Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Hylapond Nya Fiskar studiebesök

Nya fiskar i svenskt vattenbruk – fokus jade perch

Hyla Pond AB

Realiteten att världens människor behöver hållbar och ökad matproduktion är ett problem som Hyla Pond adresserar. Syftet med projektet är att titta på möjligheter att producera nya fiskarter i Sverige för att tillgodose konsumenters intressen. Projektet valde att fokusera på jade perch på grund av möjligheten att föda upp den på vegetabiliskt foder samtidigt som den innehåller höga halter av omega 3 vilket gör den till en nyttig och hållbart producerad fisk.
Hyla Pond AB åkte på studiebesök till Belgien där Aqua4C ligger som producerar jade perch. Dialoger med fiskhandlare kring deras inställning till miljö, klimat och andra hållbarhetsfrågor när det kommer till inköp av fisk, genomfördes.

Resultaten av studiebesöket var framförallt att mycket handlar om är att ta plats på marknaden och att få människor att inse att de måste vara beredda på att betala mer för en bra fisk som producerats på ett hållbart sätt.

Ytterligare en aspekt gäller storleken på anläggningen. Det var tydligt att det inte fungerar att få lönsamhet med anläggningar under ca 100 ton trots att Akvaponik-systemet är hållbart och miljövänligt med sitt dual loop system ut till grönsaksodlingar.

Efter provsmakning, rundvandring kring lokala restauranger och kontroll på hur jade perch fungerar på stormarknader likt ICA visas det att den sociala kontexten är avgörande för hur lansering av en ny fisk skall fungera. Tekniska och biologiska parametrar räcker inte.


Hyla Pond konstaterar att de inte bör satsa på jade perch som ny fisk eftersom de redan har två hyfsat nya fiskar att distribuera, men att testa nya fiskar på Sveriges marknad bör inte vara ett problem eftersom Sverige är ett matpositivt land med bra koll på miljötänk.


Deras slutsats är att jade perch i vattenbruk har oerhört många bra fördelar gällande miljön men det är knepigt att introducera nya arter rent tekniskt eftersom det krävs en rad grundläggande förutsättningar för att svenskt vattenbruk ska utvecklas.

Sidan senast uppdaterad: