Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Från Kvartersfoder foldern

Kvartersfoder till urbant landbaserat vattenbruk

Hyla Pond AB

En del i utvecklingen av den framtida svenska vattenbruksekonomin är att undersöka möjligheterna för ett landbaserat, hållbart vattenbruk i städer med lokalproducerat fiskfoder.

Detta projekt fokuserade på möjligheter att göra fiskfoder från stadens avfall med hjälp av insekter.

En kartläggning av intressenter kring urbant vattenbruk gjordes med spridd kunskapsnivå. Besök genomfördes på avfallshanteringsanläggningar, insekts-piloter och kvarter-piloter.


Resultaten visar att för att hålla kvartersfodret hållbart och miljövänligt bör man hellre göra insektsodlingarna lowtech och manuella än att köpa insekter från Asien. En ytterligare utmaning är att hitta lokala substitut till den proteinrika soja som ofta ingår i fiskfoder idag.
en viktig aspekt är insekternas olika egenskaper, fördelar och nackdelar i pilotutförande.

Kvartersfodret fungerar till både växtätande, allätande och köttätande fiskar men frågan är fortfarande komplex eftersom det gäller urbana miljöer och denna typ av produktion ofta upplevs obehagligt.
En SWOT-analys krävs och man måste vara medveten om att när man designar den bättre staden som inkluderar fodertillverkning från stadens avfallsströmmar måste vi acceptera kompromisser i alla riktningar. Insektsföretagen väntar på regeländringar samtidigt som världsbanksrapporten kring fiske och vattenbruk beskriver ett scenario med prisökningar för proteinfoder till vattenbruk på 90 %.
För att svenskt vattenbruk skall utvecklas som en naturlig del av ekonomisk utveckling och hög självförsörjningsgrad måste vattenbruket ingå som en självklar del av den politiska agendan i kommun och region.

Sidan senast uppdaterad: