Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Blåmusslor i Östersjön

Musselnätverk

Vattenbrukscentrum Ost

I Sverige finns inte en stor musselbransch men efter ett stort internationellt musselprojekt (Baltic Blue Growth) har man påvisat att det går bra att odla musslor även i Östersjön. Projektet visade att odling är inte bara möjlig utan att det kan vara en miljöåtgärd till en övergödd Östersjö och kan att musslorna har flera potentiella användningsområden. I dagsläget växer inte branschen eftersom odlarna inte har någon avsättning för sina musslor och industrin har ingen tillgång till musslor – en paradoxal situation.

Vattenbrukscentrum Ost (VCO) vill bygga upp ett nätverk för musselbranschen där både producenter och industrin ingår för att gemensamt kunna ta steget vidare mot en marknadsintroduktion. För att gå vidare behöver man visa att det är ekonomisk hållbart för de berörda aktörerna och att det finns ett behov av produkten och att produkten ”får” användas som t.ex. foderingrediens.
Vid projektets start tog VCO kontakt med relevanta parter och samlade in information för ett inspel till regeringens utredning kring åtgärder för övergödning i Östersjön där musslor kan spela en relevant roll. Efteråt organiserades tre nätverksträffar och målet för bildandet av nätverket är att stå redo med en ansökan under 2020 för att föra musselbranschen framåt.

Sidan senast uppdaterad: