Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Blåmusslor från Östersjön i en hand

Branschriktlinjer för produktion av fodermusslor i Östersjön

Vattenbrukscentrum Ost

Målet med projektet var att skapa branschriktlinjer för att producera fodermusslor i Östersjön. Riktlinjerna ska underlätta att uppfylla kraven som myndigheter ställer på odlarna och vägleda dem angående hur man undviker diverse misstag som t.ex. undvika att främmande ämnen tar sig in i musslan (vilket i en förlängning kan innebära fara för djuren och människornas hälsa då musslor används som foderråvara).
Riktlinjerna ska vara anpassade till lagstiftningen som finns i EU - Fodersäkerhetslagen och Animaliska biproduktsförordningen samt hjälpa musselodlare med svar på en mängd frågor som näringens producenter brukar ha samtidigt som den hjälper dem att följa lagstiftningen.

Riktlinjerna förenklar både vid uppstart och drift, de åtgärder och rutiner som återfinns i riktlinjerna är lättförståeliga och kan följas av odlare utan att gå in på djupet i reglementet. De ökar konkurrenskraften genom att underlätta för odlare att komma igång och lyfter vattenbruksprodukter som ett hållbart livsmedel genom att producera en hållbar proteinkälla som inte förlitar sig på vildfiske.

Riktlinjerna kommer publiceras på Vattenbrukscentrum Ost (VCO) hemsida efter att de blivit officiellt godkända som branschriktlinjer av Jordbruksverket. Riktlinjerna kommer även spridas via EU-projektet "Baltic Blue Growth" och finnas på samarbetspartners hemsidor.

Sidan senast uppdaterad: