Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

eDNA

Möjligheter att nyttja eDNA som ett verktyg för att upptäcka patogener i vattenbruk

De Recirkulerande Vattenbrukarna

Varje varelse har en DNA-kod med särskilda markörer som man kan leta efter. Ett framtida eDNA verktyg kan utgöra en viktig del i det förebyggande smittskyddsarbetet på vattenbruksanläggningar och därmed höja både hälsan och välfärden hos vattenbruksdjuren.
Projektets utgångspunkt har varit att lära sig mer om eDNA och hur det kan fungera i vattenbruk. De ställde 5 övergripande frågor där de sammanställde forskning inom området och samlade kompetens.

Inom vattenbruksnäringen så är en jämn vattenkvalitet väldigt viktigt för att djuren inte ska slösa energi på att anpassa sig efter vattenparametrar och ge förluster i produktionen.
Idag saknas bra metoder för att upptäcka patogener tidigt för att snabbt sätta in motåtgärder. Man ser problemen först när fisken börjar visa symptom varvid åtgärder kan sättas in. Vi detta laget har man redan förlorat i fiskvälfärd och produktion. Att kunna använda eDNA för övervakning av patogener är önskvärt eftersom åtgärder kan sättas in tidigare och även avslutas tidigare då man kan följa koncentrationen av patogener ner till en ofarlig nivå.
Utöver det så kan man direkt följa det mikrobiologiska samhället i vattenbruket. Man får ett normalläge att utgå från för att titta på eventuella avvikelser som kan stressa vattenbruksdjuren och proverna kan arkiveras med denna metod vilket kan göra mycket nytta för att förstå fiskodlingen.

Fortsättningsvis vill de kartlägga några vanliga patogener hos fiskar och undersöka hur ett normalläge bäst kan stabiliseras i några av de svenska fiskodlingarna.

Sidan senast uppdaterad: