Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Bild på ostron från "kläckning av O edulis" foldern

Produktion av ostronyngel (Ostrea edulis) i havsbaserade tankar

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Det europeiska platta ostronet Ostrea edulis är ett värdefullt blötdjur och intresset för odling av arten är stort. I dagsläget hindras odlingen av ostronet på grund av brist på yngel då varken havsbaserad insamling av yngel med kollektorer eller landbaserade kläckerier har kunnat producera en tillförlitlig tillgång till yngel. Import av yngel från Europa är inte ett alternativ bland annat på grund av parasitsjukdomar hos ostronen, som inte påträffats i Sverige.

För att stärka utvecklingen av det svenska vattenbruket, och i synnerhet i ostronsektorn, krävs utveckling av alternativa tekniker för att producera yngel. En metod som får allt mer uppmärksamhet på en internationell arena är dammproduktion av ostronyngel. På grund av ett högt exploateringstryck på den svenska västkusten är dock tillgången till mark för konstruktion av dammar begränsad, speciellt i områden med god vattenkvalitet.

Projektets övergripande syfte är att bidra till utvecklingen av alternativa metoder för produktion av ostronyngel. Detta genom att ta fram en odlingsmanual för dammproduktion av ostronyngel och även genom skapandet av en virtuell prototyp av en havsbaserad tank för kläckning av yngel.

Rapporten fokuserar enbart på yngelproduktionsstadiet i odlingscykeln för ostron. Den prioriterar de extensiva och semi-intensiva dammodlingsalternativen när de tar fram en odlingsmanual för av ostronyngel trots att de gjort diverse kunskapsinsamlingar även på intensiva dammodlingssystem.

Odlingsmanualens nyckelfaktorer inkluderar: hantering av moderostron, larvtillförsel till dammarna (optimering av lek), förberedelse av dammarna, drift av dammarna samt bottenfällning av yngel i dammarna och i varje av dessa faktorer finns olika tillvägagångssätt beskrivna samt deras för- och nackdelar. Ett odlingsprotokoll beskriver hur dammodlingen av yngel i havsbaserade anläggningar kan gå till, men det krävs mer utvärdering av protokollet efter att praktisk erfarenhet har erhållits.
Sammanfattningsvis presenteras ett ingående och utförligt förslag på en ny teknisk lösning där de visar ett nytt havsbaserat odlingssystem för kläckning av yngel i Svenska förhållanden.

Sidan senast uppdaterad: