Svenskt vattenbruk logotyp, länk till startsidan.
Svenskt vattenbruk logotype, länk till startsidan.

Nät över musselodling bild från rapport ejderpredation

Utveckling av metoder och kunskap för att minska ejderpredation i blåmusselodlingar 

Göteborgs universitet

Musselodlingar längs Sveriges västkust har ett betydande ekonomiskt bortfall på grund av hög predation av ejder. En enda ejder kan äta ca 2kg musslor dagligen vilket kan leda till att hela musselodlingar ödeläggs. Detta leder också till en ökad miljöpåverkan och syrebrist på havsbotten.

Den nuvarande metoden för att hålla bort ejdrar är idag "båtjagning" vilket vare sig är en hållbar eller ekonomisk metod. Tveksamheter finns även kring de etiska aspekterna med att skrämma bort ejdrar eftersom fågeln utgör en viktig roll i ekosystemet och dessutom är rödlistad.

Projektets mål är att bidra till en ökad hållbarhet inom den svenska musselnäringen genom att utveckla och testa effektiva och etiska metoder för att motverka bortfall genom predation av ejder.
Projektet sammanställde och digitaliserade kunskap i form av observationsdata, loggböcker m.m., man utförde även storskaliga experimentella studier av två metoder för att motverka att ejdern äter på musselodlingarna.

De storskaliga experiment som utfördes resulterade båda i mindre predation av musslorna. Metoden med fysisk störning visade under experimentet bättre resultat än många föregående tester från andra länder, men nackdelarna var fortfarande stora. Nät-metoden konstaterar att skydda musslorna med nät verkar fungera som en effektiv barriär och att den anpassade maskstorleken 30 på mm innebär minimal risk för att ejder fastnar i näten. Nackdelarna är dock att näten är otympliga och det är ingen lämplig metod att använda permanent eller rutinmässigt på odlingarna. Istället bör de användas på odlingar som bevisligen är utsatta för hög predation och då speciellt under perioder då musslorna är speciellt utsatta.

Sidan senast uppdaterad: