Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

abborrar i håv

Verifiering av tillväxt- och utfodringsmodell för abborre

Vattenbrukscentrum Ost

Projektet VCO utförde gjordes för att testa och verifiera deras framtagna utfodrings- och tillväxtmodell för abborre som var skapad på uppdrag av Jordbruksverket vid ett tidigare tillfälle.
Modellen hjälper fiskodlaren genom att beräkna utfodringen så man slipper foderspill och ekonomiska förluster. Med anpassningar av utfodring kan verksamheten spara pengar, minska fiskdödligheten samt bespara reningssystemet och minska tidsåtgången på rengöring av fisktankar.

När modellen gjordes hade de samlat in tillväxtdata från abborre i RAS ifrån Irland, Polen, Tyskland och Danmark. Verifieringen utgjordes av 5 grupper med 200 individer vardera: det var 3 st. behandlingsgrupper à 200 individer abborre samt 2 st. kontrollgrupper à 200 individer.

Resultatet visade ingen statistisk signifikant skillnad i slutvikt, tillväxt eller foderkoefficient mellan kontroll- och behandlingsgrupperna, delvis p.g.a. de låga antalet grupper resultaten jämfördes mellan (2 vs 3). Däremot kunde modellen ge en bra estimering av tillväxt i en kommersiell landbaserad abborrodling och med enkla justeringar kan man även anpassa den för bättre resultat. Flexibiliteten i modellen gör att det går justera den för en högre eller lägre tillväxt beroende på anläggningens egenskaper och t.ex. stammen av abborre. Med en justering kan man då minimera foderkoefficient och foderspill, samt få en ännu bättre uppskattning av tillväxt genom att justera utefter den aktuella fisk och anläggning man har.

VCO kommer fortsättningsvis dela med sig av modellen till odlare genom att presentera den på deras hemsida och dela med sig av den i deras många presentationer de håller i. Resultaten kommer också spridas till EPFC (European Percid Fish Culture) eftersom det finns fler abborre-odlare i EU än i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: