Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Fler företag inom cirkulärt vattenbruk

Refarm Linné

Syftet med projektet är att få fler företag att intressera sig för, och eventuellt skapa näringsverksamhet kring, svenskt landbaserat vattenbruk (RAS). Att lyfta cirkulärt vattenbruk på konferenser, seminarier och studiebesök har resulterat till att Refarm har nått ut till många personer i bred utsträckning över landet.

Genomförandet skedde under 7 studiebesök/workshops, 21 seminarier och diverse stora konferenser under 2018. Även ett möte i riksdagen med alla politiska partier ägde rum där RAS lyftes som ny, snabbväxande och hållbar näringsverksamhet som följer livsmedelsstrategin och diskussion kring det besvärande regelverket lyftes. Det politiska mötet ledde till att ett samarbete med Refarm, Socialdemokraterna och Moderaterna genomfördes.

Seminarier och konferenser nådde minst 2000 personer som vill ta del av kunskap kring RAS som näringsverksamhet.

Studiebesöken gav möjlighet till fördjupad kunskap och rådgivning under planeringen av att starta en egen anläggning för fiskodling. Man fick även utökat kontaktnätverk och praktisk hjälp.

Slutligen färdigställdes handboken ”Fisk i hus” i digital form för de potentiellt nya företagarna inom vattenbruksnäring, i samarbete med bland annat Vattenbrukscentrum Ost & Regionförbundet i Kalmar län. Handboken kommer vara tillgänglig, gratis, på nätet och ligga till grund för diverse utbildningar.

Ett aktivt arbete med marknaden behövs fortfarande, och fortsatta fördjupande samtal mellan producenter och inköpare är ett kontinuerligt arbete som behövs för att få mer marknadssamverkan. Fortsättningsvis krävs det att man tittar över regelverket och försöker ta fram en miljöcertifiering för de företag som arbetar med RAS fiskodling. Det är tydligt att nyfikenheten och kunskapen kraftigt har ökat men att sprida kunskap och stimulera företag till att arbeta inom hållbart svenskt landbaserat vattenbruk bör fortsätta.Sidan senast uppdaterad: