Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

CoP försättsblad

Code of Practice – branschstandard för fiskodling

Matfiskodlarna

Syftet med projektet var att aktivt understödja hållbar fiskodling och främja arbete för fiskarnas hälsa exempelvis genom effektivare hantering av fisksjukdomar.
Code of Practice (CoP) kom till start under 2017 när Matfiskodlarna insåg behovet för att formulera en manual där smittskydd, fiskvälfärd, miljöskydd, odlad fisk som livsmedel samt fiskodlingen och närsamhället ingår som fokusområden.


Materialinsamling till manualen togs fram via dokument- och litteraturstudie samt kunskap från specialister och diverse studiebesök. Materialet analyserades, kategoriserade och sen förankrades i samarbete med företrädare från olika delar av branschen. Riktlinjerna grundar sig i lagens minimikrav. Starten utgick från en fiskodlarkonferens där ramarna för manualen presenterades, deltagarna gavs då tillfälle att kommentera och komplettera ramarna för att kunna påverka den fortsatta utvecklingen av CoP. Initialt hade planerna för CoP varit fokuserade på matfiskodling i ett smalare spektrum, men utifrån dessa samtal och det positiva gensvar som kom från företrädare för olika odlingstekniker och inriktningar har projektet kommit att få ett bredare fokus.

Många kvalitativa mindre mål (t.ex. skapa märkning för de anslutna i CoP) sattes upp men det största kvantitativa målet var formulerat till: 90% av den svenska produktionen av matfisk och 50 % av de odlingsföretag som är aktiebolag och vars huvudnäring är fiskodling ska vara ska anslutna inom projekttiden, detta kvantitativa mål uppnåddes inte inom projekttiden. Gensvaret från branschen har dock varit god och planerna framöver är bland annat att ett frivilligt kontrollprogram ska kunna genomföras samt titta över möjligheter för certifiering. Det finns goda förutsättningar för att samtliga mål kommer att uppfyllas och uppnås till tillfredställande utsträckning framöver.

Sidan senast uppdaterad: