Svenskt vattenbruk logotyp
Meny

Gårdsfisk logo

Marknadsutvecklande åtgärder riktad emot konsumenter och producenter för tropiska arter på den svenska marknaden

Scandinavian Aquasystems AB

Gårdsfisk (Scandinavian Aquasystems AB) vill öka kunskapen om nya tropiska fiskarter, både för producent men i synnerhet för konsument för att minska tröskeln att välja en ny fisk vare sig det är för produktion eller konsumtion.

Flertalet projektaktiviteter utfördes, där de flesta var gentemot konsumenter.
Många konsumenter vill veta hur nyttiga och näringsrika nya livsmedel är, och därför gjordes en näringsdatainsamling av två tropiska fiskarter: Tilapia och Clarias.
Man utformade även en receptsamling fokuserad på dessa två arter för att konkret visa konsumenter hanteringen och beredningen av arterna, än så länge är receptsamlingen digital men Gårdsfisk planerar att i framtiden trycka den som kokbok.

Ytterligare en till inriktning mot konsumenter var att arbeta med butiksnärvaro där tre personer utbildades för att informera kunder om fisken samt samla information direkt från konsumenter.

Aktiviteten gentemot producenter var en testodling, för att undersöka om de arterna passar för kommersiell odling i Sverige.

Det finns en begynnande marknad för tropiska arter även om mycket arbete ännu är ogjort och fler insatser krävs inom hela marknadsområdet. Certifieringsarbete är påbörjat men Gårdsfisk fortsätter med arbetet under 2020.
Att introducera fiskar mot konsumenter visar sig vara den stora utmaningen, då odlingen av de tropiska arterna fungerar väl, men även fler insatser krävs där också.

Sidan senast uppdaterad: